VANLIGA FRÅGOR

 • Vad innebär det att skolan har en muslimsk profil ?
  Det innebär att eleverna har möjligheten att få lära sig lite extra om islam , koran utöver den redan fastställda läroplanen. Vårt syfte med det är att elever som har en stabil grund och känner sig stolta över sitt ursprung kommer att kunna bidra till det svenska samhällets fortsatta utveckling i större mån när de upplever en egen grundtrygghet.
 • Kan man ansöka till skolan om man inte är muslim ?
  Ja det går bra att läsa hos oss utan att ta del av profilämnen om man vill ha en gedigen utbildning som förbereder eleven på högstadiet/gymnasiet.
 • Är alla som arbetar på skolan muslimer ?
  Nej , skolan har en hög andel utbildade legitimerade lärare som inte är muslimer.
 • Hur ansöker jag om plats för mitt barn på skolan ?
  Detta kommer kunna göras via hemsidan eller via vanlig ansökningsblankett.
 • Hur får man arbete vid Islamiska skolan ?
  Det bästa sättet är att läsa en lärarutbildning gärna med en mångfaldsprofil. Är man dessutom flerspråkig så är det en klar fördel.