SKOLENKÄTEN 2024

Upptäck vår framgångsrika grundskola!

Vi är stolta över att vår grundskola har fått mycket bra resultat på skolenkäten. Vår engagerade personal, trygga lärmiljö och starka fokus på elevernas utveckling har bidragit till dessa fantastiska resultat.