FRITIDS

Skolan har en fritidsverksamhet som pågår före och efter skoltid. Öppettider är i dagsläget 06.30-17.00 men ändras efter behov.

För att vara berättigad till en fritidsplats krävs att vårdnadshavare arbetar, studerar eller praktiserar under dagarna.

För fritids betalas en viss avgift varje månad. Fritids håller öppet under loven och stänger enbart röda dagar samt vissa helgdagar och någon/några planeringsdagar för personalen varje läsår.

Under Eid firande håller hela verksamheten stängt. Fritids leds av en utbildad fritidspedagog med ansvar för verksamheten.

Fritids erbjuder läxhjälp för elever i behov av det. Den som önskar fritids måste ansöka om det på speciell blankett.