BLANKETTER

Ansökan Ansökan till Islamiska skolan kan göras antingen i pappersform (se särskild ansökan i skolan) eller via hemsidan/BLANKETTER. I ansökan kommer syskonförtur prioriteras som ett kriterie att få en plats . De elever som önskar börja skolan och inte har syskon sedan tidigare kommer att plockas in i turordning ut efter kölista. Ansökan kan inte ske muntligt. När en elev antagits till Islamiska skolan skall vårdnadshavare tillsammans med elev komma till skolan för ett inskrivningssamtal. Ett sådant samtal innebär att vårdnadshavare har möjlighet att ställa ytterligare frågor om skolan och skolans verksamhet. Skolan har också en möjlighet att komplettera med frågor som är väsentliga att veta angående eleven. Vid antagning görs också en genomgång ifall eleven är nyanländ till Sverige och behöver kartläggas enligt ett särskilt kartläggningsmaterial från skolverket.
Ansökan om plats vid Islamiska Skola    (PDF: blankett att skriva ut)