KONTAKT

Besöksadress:
Växjö Islamiska skolan
Segerstadsvägen 7
352 65 Växjö

Postadress:
Box 432
352 46 Växjö

Verksamhetschef
Ismail Abu Helal
Tel: 076-855 51 22
E-post: ismail.abuhelal@viskolan.org

Rektor
Omar Abu Helal
Tel: 076-855 51 07
E-post: omar.abuhelal@viskolan.org

Biträdande rektor
Avdi Islami
Tel: 0470-32 26 01
E-post: avdi.islami@viskolan.org

Speciallärare
Vid överlämningar
Johanna Nilsson
E-post: johanna.nilsson@viskolan.org

Ekonomi & Administration
Naila Halilovic
Tel: 072-644 38 52
E-post: naila.halilovic@viskolan.org

HR
Jasmine Burhan
Tel: 076-855 55 78
E-post: jasmine.burhan@viskolan.org

Sjuksköterska
Yvonne Knutson
Tel: 070-583 06 01
E-post: yvonne.knutsson@viskolan.org

Kurator
Kushtrim Berbatovci
Tel: 076-855 55 78
E-post: kushtrim.berbatovci@viskolan.org

IT
Redo Sakri
E-post: redo@viskolan.org

Skolbiblioteket
E-post: skolbiblioteket@viskolan.org

.