ANSÖKAN

Vill du ställa ditt barn i kö till vår skola?

Vi välkomnar dig att skicka ett mail till jasmine.burhan@viskolan.org med följande information:

Barnets namn
Barnets personnummer
Barnets adress
Nuvarande skola
Telefonnummer
Föräldrarnas namn och efternamn

Tack för ditt intresse för vår skola! Vi ser fram emot att höra från dig.

I ansökan kommer syskonförtur att prioriteras som ett kriterium för att få en plats. De elever som önskar börja skolan och inte har syskon sedan tidigare kommer att tas in i turordning efter kölista. Ansökan kan inte ske muntligt.

När en elev antagits till Islamiska skolan ska vårdnadshavare tillsammans med eleven komma till skolan för ett inskrivningssamtal. Ett sådant samtal innebär att vårdnadshavare har möjlighet att ställa ytterligare frågor om skolan och skolans verksamhet. Skolan har också möjlighet att komplettera med frågor som är väsentliga att veta om eleven. Vid antagning görs också en genomgång om eleven är nyanländ till Sverige och behöver kartläggas enligt ett särskilt kartläggningsmaterial från Skolverket.