VACCINATION FÖR +80

•    Faktablad om vaccination mot covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Information på andra språk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

•     Information på olika språk på www.1177.se

Här finns länkar till information om covid-19 på olika språk om vad som gäller i Kronoberg och information från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. www.1177.se/covid-19-other-languages

Här finns bland annat filmer om…

  • Om du behöver komma i kontakt med hälso- och sjukvården
  • Så kan du prata med barn om Covid-19
  • Oro i samband med Coronapandemin
  • Att tänka på när man bor trångt eller flera generationer tillsammans

•    Nationell telefonlinje för frågor om covid och vaccination på flera språk, tel: 08-123 680 00

Allmänna frågor om coronaviruset på olika språk och om vaccination.

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00 till 15.00. Tider då linjen är stängd kan man tala in ett meddelande och sedan bli uppringd.

https://www.transkulturelltcentrum.se/kunskapsstod/telefonlinje-om-corona-for- personer-med-migrationsbakgrund/

•    Information om corona, covid-19 och vaccinering på flera språk

Information om corona, covid-19 och vaccinering på flera språk – Krisberedskap

(kronobergtillsammans.se)

Insatser i övrigt om vaccination för +80 i Kronoberg på olika språk

  • Länstrafiken Kronoberg informerar på bussar och skärmar i Växjö stadstrafik.
  • Bildspel på vårdcentraler.
  • Annonser i sociala medier på engelska, somaliska, arabiska, dari, tigrinja, tjetjenska och svenska.
  • Uppdaterad information på www.1177.se

Vi arbetar vidare med olika insatser riktat till utlandsfödda och önskar inspel och förslag på nytt material som behövs. För frågor eller möjlighet till diskussion vänligen återkom. Kontakt:

Jenny Folkesson,
Tel: 0709-58 63 91
Jenny.folkesson@kronoberg.se
Region Kronoberg