RUTINER FÖR COVID 19

Rutinen utgår ifrån FHI och WHOs rekommendationer

INTRODUKTION

Antalet smittade och döda i det nya coronaviruset fortsätter att öka. Risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms som mycket hög och läget är allvarligt. Nu finns det flera hundra bekräftade fall i hela landet och ett dödsfall. Vi som arbetsgivare följer de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och lokala tillsynsmyndigheten går ut med. 

ATT TÄNKA PÅ SOM ARBETSGIVARE OCH ANSTÄLLD

Vad behöver vi som arbetsgivare men även  anställda tänka på gällande Coronaviruset?

Växjö Islamiska Skola ser till att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats. Vi ska se över våra rutiner gällande:

 • Hygien.
 • Medarbetare som befunnit sig i områden med utbrott av viruset stannar hemma i två veckor.
 • Medarbetare som drabbas av luftvägssymtom som feber och hosta, uppmanas att kontakta vårdgivare för råd om eventuella åtgärder.
 • Vi avråder alla från att resa, eller befinna sig på flygplatser där smittorisken är stor.
 • Anställda ska hålla sig uppdaterade genom att lyssna på nyheter, läsa aktuell information från säkra källor såsom Folkhälsomyndigheten mfl.
 • Undvik att kramas, skaka hand eller ha annan fysisk kontakt mer än nödvändigt.

Vid oro kan man ställa allmänna frågor om covid-19 PÅ det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Från och med 12 mars finns ett knappval hos 1177 Vårdguiden på telefon för direktkoppling till 113 13.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT COVID 19

Det finns flera åtgärder för att minska risken att bli smittad och samtidigt även minska risken att sprida viruset vidare. Tänk på att äldre personer och personer med hjärt- kärlproblem är extra känsliga för att bli allvarligt sjuka.

 • Tvätta händerna ofta med tvål, komplettera med handsprit.
 • Täck munnen och näsan när du nyser eller hostar med armvecket eller pappersnäsduk. Släng näsduken omedelbart efter användning.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun om dina händer är smutsiga.
 • Undvik nära kontakt med sjuka personer – detta skyddar både dig och din omgivning.
 • Ät inte rå mat eller mat som inte tillräckligt tillagad.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Undvik att göra onödiga utlandsresor. Speciellt till riskområden
 • Undvik att vistas bland folk i stora mängder, framför allt om du är på platser där du inte känner folk
 • informera elever om viruset så att de är medvetna om vad som gäller
 • uppmana vårdnadshavare att vara uppdaterade och ta större ansvar för hur- och var deras barn vistas


SLUTORD

Växjö Islamiska Skola följer situationen och är beredda att ta till åtgärder vid behov. Skolan följer de riktlinjer som WHO och framförallt tillsynsmyndigheten har gällande COVID 19. Vi hoppas att epidemin avtar och att skolorna inte drabbas, men om situationen blir värre då kan det bli aktuellt med åtgärder i form av stängning av skola under några veckor. Alla anställda på skolan ska vara extra uppmärksamma. Viktigt är att minska oron hos elever genom information och samtal om vad som gäller och hur man kan skydda sig. Ev. brev till vårdnadshavare kan vara bra.

Växjö Islamiska Skolan 2020-03-01