RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING

Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk.

Dessa rekommendationer gäller för barn och elever inom utbildningsförvaltningens verksamheter.

Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk.

Utbildningsförvaltningens råd utgår från Folkhälsomyndighetens vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga samt den information till förskola, skola och gymnasie som finns på myndighetens hemsida.

Om svar inte finns där utgår rekommendationen från Folkhälsomyndighetens
hemsida, Aktuella utbrott Covid 19 och respektive område. (ej frågor och svar)

2020-09-04