PERSONAL & KLASSER

Skolan har parallellklasser upp till årskurs 5 samt en årskurs 6.
Nedan listas personal som arbetar i respektive årskurs:

Förskoleklass / Fritids
Martina Ringdahl | martina.ringdahl@viskolan.org
Antigona Delija | fritids@viskolan.org
Magdalena Islami | fritids@viskolan.org
Rim Bouzekri | fritids@viskolan.org

Klass 1A & 1B
Anna Hrnjez | anna.hrnjez@viskolan.org
Skurta Feka | skurta.feka@viskolan.org

Klass 2A & 2B
Merita Haliti | merita.haliti@viskolan.org
Hafsa Hussein | hafsa.hussein@viskolan.org

Klass 3A & 3B
Caroline Gunnarsson | caroline.gunnarsson@viskolan.org
Matilda Karlsson | matilda.karlsson@viskolan.org

Klass 4A & 4B
Mona Ahmad | mona.ahmad@viskolanorg
Lovisa Ahlstedt | lovisa.ahlstedt@viskolan.org

Klass 5A & 5B
Jennie Achek | jennie.achek@viskolan.org
Jessica Warell | jessica.warell@viskolan.org

Klass 6
Nermin Taha | nermin.taha@viskolanorg

Pedagogiska Resurser
Abdulhakim Said | abdulhakim.said@viskolan.org
Zakarya Alsaad | zakarya.alsaad@viskolan.org
Arijana Karic | arijana.karic@viskolan.org
Zarema Abuyazidova | zarema.abuyazidova@viskolan.org
Nancy Taha | nancy.taha@viskolan.org
Khadija Osman | khadija.osman@redoviskolan-org
Reem Danouf | reem.danouf@viskolan.org
Lejla Halilovic | lejla.halilovic@viskolan.org
Ludvig Ekstedt | ludvig.ekstedt@viskolan.org
Hanna Said | hanna.said@viskolan.org
Merjam Razouk | mariam.razouk@viskolan.org

Modersmål och profillärare
Abdulhakim Said | Somaliska
Khadija Osman | Somaliska
Abdulaziz Alsini | Arabiska samt Islam
Ayman Albarq | Arabiska samt Islam
Reem Danouf | Arabiska samt Islam
Zarema Abuyazidova | Tjetjenska & ryska
E-post: profilen@viskolan.org