NYHETER

Om Covid19

Hej/Salam Vårdnadshavare   

Vi på skolan följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning i skolverksamhet angående handtvätt , inomhusmiljö , social samvaro och städning. 

Vi ber er vara extra uppmärksamma på symtom på covid -19 såsom hosta, feber , andningsbesvär , snuva , nästäppa  , halsont , huvudvärk , illamående , muskel och ledvärk. 

Det viktigaste är att vi 

  1. Håller avstånd. 
  2. Undviker trängsel. 
  3. Tvättar händerna ofta.
  4. Undviker att röra vid ögon , näsa och mun.
  5. Stannar hemma vid symptom.
  6. Vid infektionssymtom genomför testning enligt region kronobergs rutiner (genom din vårdcentral) .
  7. Meddela positivt resultat till skolan samt rektor. 

Om du eller någon i din familj nyligen har kommit hem efter utlandsvistelse , läs vad som gäller för testning och att stanna hemma innan ni går till arbete, skola, förskola. 

Bra information på olika språk finns på folkhälsomyndigheten.se 

Vi uppmanar också till att vaccinera sig om man inte redan gjort det. 

/Ledningen Växjö Islamiska skola
Växjö 2021-09-02