KLASS 6

Välkomna till klass 6! Vi som går i sexan är 15 glada elever.

Vi arbetar efter målen i samtliga ämnen. Detta läsår kommer vi att ha hemkunskap och simning.

Vi kommer även att göra studiebesök i Växjö under läsåret.

Välkomna till oss!