KLASS 5B

Välkommen till klass 5B. I klassen går det 15 elever.

Klasslärare: Jessica.

Här arbetar vi med ämnena;
● Svenska (Jessica)
● Matematik (Jennie)
● Engelska (Nermin)
● Musik (Henrik)
● SO (Jessica)
● NO (Jennie)
● Teknik (Shayma)
● Slöjd (Farah)
● Bild (Nermin)
● Modersmål (Khadija, Ayman, Abdulaziz, Zarema)
● Profil
● Idrott (Aras och Alaa).
Utöver ordinarie lärare finns också resurser.

Läxhjälp erbjuds varje vecka.

I skolan använder vi oss av Classroom.

Den här terminen har vi två friluftsdagar inplanerade.

Vi arbetar ämnesövergripande inom några ämnen (t.ex. idrott och musik, teknik och slöjd, svenska och SO).

Vi får besök av Folktandvården som har startat ett hälsofrämjande projekt inom tandvård för barn och ungdomar. De kommer att informera om en god tandhälsa. Projektet heter Sim sala bim.

Vi tänker också lite extra på handhygienen på skolan för att motverka smittspridningen av covid-19 (viktigt att stanna hemma om man är sjuk, även lite sjuk).

Informationsbrev skickas med eleverna hem varannan vecka (samt på mejl).

Utvecklingssamtalen kommer denna terminen att ske digitalt.

Vi hoppas på en spännande hösttermin tillsammans!