KLASS 5A

I 5a går det för närvarande 15 elever, 8 flickor och 7 pojkar.
Vi arbetar via skolans ledord, KRAM – Kunskap, Respekt, Ansvar och Mångfald i allt vi gör i skolan.

Mentor är Jennie Achek.