KLASS 3A

I klass 3A är vi nyfikna och ambitiösa. Det går för närvarande 20 elever i klassen, 14 flickor och 6 pojkar.

Skolans ledord, Kunskap, Respekt, Ansvar och Mångfald är grunden i vårt dagliga arbete.

Vi läser varje dag och siktar in oss på att samla alla tre färger i Läsborgarmärket som delas ut av Akademibokhandeln.

“Att läsa är att resa.”

Välkomna in till oss!

Merita & Nancy