KLASS 3A

I klass 3A arbetar 17 ambitiösa elever, 11 pojkar och 6 flickor.

Våra lärare heter Caroline, Reem, Lejla och Ludvig.

Vi älskar när vi får vara författare och skriva egna spännande sagor.

I matematiken gillar vi att lösa kluriga problemlösningar.

Vi arbetar dagligen med värdegrund. Vi pratar om hur en snäll kompis är, att man respekterar varandra och att man kan lära av varandra.

Välkomna till klass 3A.