KLASS 2B

I klass 2B går det 20 intelligenta elever, tolv flickor och åtta pojkar. Vår klasslärare heter Hafsa. Vi har även Khadija och Amaneh som hjälper oss i klassen.

Vår klassrum är en lärandezon. Vi lär oss genom att fråga varandra vi lär oss genom att lyssna på varandra, vi lär oss av varandra, vi lär oss genom att prova och öva men det viktigaste av allt, vi lär oss av våra misstag.

Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans och välkomna till oss i 2B.