KLASS 2A

”Vi är alla unika och vackra. Tillsammans är vi ett mästerverk.” 2A
I klass 2A går det 19 ambitiösa elever, elva flickor och åtta pojkar.

Våra lärare heter Merita och Nancy.

Vi älskar när fröken har högläsning för oss och när vi får läsa ur våra egna läseböcker. Att läsa är som att leka i huvudet.

Värdegrund jobbar vi med regelbundet. Då diskuterar vi bland annat om allas lika värde. Vi lär oss genom att lyssna, hjälpa och respektera varandra. I vår klass gör vi alltid vårt bästa.

I matematiken jobbar vi med kooperativt lärande där vi tar lärdom av varandras kunskaper.

“Vi är alla unika och vackra, men tillsammans är vi ett mästerverk”.

Välkomna till klass 2A

”Vi är alla unika och vackra. Tillsammans är vi ett mästerverk.” 2A