Klass 1B

Vi är en härlig klass från jordens alla hörn🌍 som älskar skolan!

Vi är 12 flickor och 8 pojkar och vår klasslärare heter Anna. Khadija och Amani är med oss under dagarna, de hjälper oss när vi tycker något är svårt. Även Zakarya hjälper till i klassen, mest under matematiklektionerna.

Vi arbetar med många olika skolämnen och vi är väldigt nyfikna på att lära oss nya saker. Att lyssna på och läsa böcker är något som vi gör nästan varje dag. Det tycker vi är roligt. Vi går till biblioteket varje fredag och lånar böcker. Musik är ett nytt ämne för oss, vår musiklärare Henrik är kul.. 🎶 Vi pratar mycket om hur en bra kompis är, kompismassage är något vi alla tycker om! 🙂