VÄLKOMMEN!

Vi är en F-6 skola belägen på Hovshaga i Växjö. Vi är en skola med flera språk och nationaliteter. Skolan är en svensk grundskola med en muslimsk profilering. Förutom att främja kunskap så arbetar skolan mycket med värdegrund i de olika klasserna.

Skolan startade 2002 med syftet att ge elever med framförallt muslimsk bakgrund en god skolbakgrund under de första skolåren. En elev som känner sig trygg i sin identitet tror vi kommer kunna anpassa sig till, samt bli en del av det svenska samhället enklare.

Skolans undervisning bedrivs på samma sätt som vid andra grundskolor i riket. Den muslimska profileringen skall verka som en vägvisare till att växa som goda svenska medborgare som bidrar till samhället och gör samhällsnytta.

Detta görs också genom våra värdeord :
KRAM = KUNSKAP , RESPEKT , ANSVAR , MÅNGFALD.
Dessa enkla ord skall genomsyra och forma skolans riktning.

Om du vill veta mer om skolan tar vi tacksamt emot frågor eller andra funderingar !