DISTANSUNDERVISNING

Hej/Salam Vårdnadshavare! (på ryska) (på arabiska)

Utifrån rekommendation från smittskyddsläkare och skolsköterska kommer eleverna på mellanstadiet årskurs 4-6 att övergå till distansundervisning från och med 22/3-26/3 under en veckas tid. Lågstadiet F-3 har skolgång som vanligt. Detta gör vi för att minska smittspridningen som varit mycket stor på skolan de senaste två veckorna.

Distansundervisningen kommer att ske i realtid och eleverna skall delta i utbildningen hemifrån. Vid distansundervisning övergår tillsynsansvaret för eleven till er som vårdnadshavare.

Hur kommer det att fungera ?
Distansundervisningen kommer att ske genom att varje enskild elev följer sitt ordinarie schema och kopplar upp sig med sin chromebook hemifrån. om ni saknar uppkoppling i hemmet så var vänliga kontakta skolan för eventuell lösning på det.

Vi önskar att eleverna tar med sig aktuellt skolmaterial och dator hem senast på fredag 19/3.

Om ni har några tekniska frågor vänd er till Redwan eller Avdi på skolans telefonnummer 076-8555578. Undervisningen kommer att starta 22/3 klockan 8.00 enligt ordinarie schema.

Vad gäller kring mat ?
Under distansundervisningen vecka 12 kommer elever eller vårdnadshavare kunna komma till skolans restaurang för att hämta ut matlåda till ditt barn. Dessa skall hämtas varje dag mellan klockan 10.30-12.00 . Restaurangen finns på Arabygatan 80 , våning 2 (Araby steakhouse). Eftersom skolan står för maten så förväntar vi oss också att du som vårdnadshavare ser till att hämta ut maten varje dag under hela veckan som det gäller.

Stöd och hjälp
Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisningen kan ni kontakta mentor som förmedlar kontakter .

Dags att hjälpas åt
Under tiden som beslutet gäller så förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid och självklart att man håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Det är inte läge att träffa andra kompisar mer än nödvändigt.

Har ni funderingar är ni välkomna att kontakta oss på skolan.

Mvh Skolledningen /
Omar Abuhelal
Rektor
VI-skolan