Biträdande förskolechef

Alexandra Radoi
Telefon:0726-443846
E-post alexandra.radoi@forskolan.org

Besöksadress: Änglagårds förskola, Försommarvägen 2, 352 37 Växjö
Mail: info.vxj@forskolan.org

Anmälan om sjukt barn ring eller sms till respektive avdelning.

Om oss

Änglagårds förskola i Växjö består av sex avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är en vanlig svensk förskola med islamisk profil.
Hela förskolan använder sig av Tecken Som Stöd i den dagliga kommunikationen med barnen. Barn som inte kan kommunicera på svenska, små barn som inte kommit igång med talet, eller barn som har någon form av språkstörning får det mycket lättare att komma igång med sin kommunikation om vi visar hur man GÖR ordet samtidigt som vi säger ordet. Det är även ett stöd vid språkutvecklingen på den nivån där barnet befinner sig.
Fonomix munmetoden är ett enkelt och roligt sätt hjälper barnen att knäcka läskoden. Barnen lär sig kopplingen mellan bokstäverna som symbol och bokstävernas ljud genom att titta på munbilder som visar hur man formar sin mun för att göra de olika språkljuden. Varje munbild har även ett namn som är kopplad till hur det ser ut i munnen när ljudet görs, ex munbilden för bokstaven/ljudet O heter rundmunnen. Mer info finns på www.fonomix.se

Tema "Barnens matland"

Under VT och HT 2017 kommer vi arbeta med tema Barnens matland och anpassa vår verksamhet utifrån planeringar som sträcker sig i korta tidsperioder. Med tema Barnens matland vill vi att barnen ska få ett större intresse för naturen, att odla egen mat, att insekter är viktiga för allt liv, samt att beröra området återvinning i samband med att vi skapar en egen kompost.

Avdelningar

Blåklockan

Välkommen till Blåklockan

Avdelningen har 17 barn inskrivna i åldern 5 år och vi som jobbar här är Ann, Sajma, Maria, Lina. Våra aktiviteter är samling i språk, matematik mm, utedagar varje dag, gymnastik på Araby Arena.
Barnens egen dag – de får bestämma en dag vad man ska göra – t ex fredagsmys, film, äta något gott, gå till parken eller gå till biblioteket.
Tema: Barnens hem. Varje vecka (måndag/tisdag) går vi och tittar var ett barn bor. Sedan leker vi på barnets gård och vi skriver ner något snällt om barnet .

Blåklockans telefonnr: 0726-443842

Näckrosen

Välkommen till avdelningen Näckrosen

Hos oss går barn mellan 4-5 år. Det är 16 barn och vi som jobbar här är Gabriella, Zineta, Faduma. 
Just nu jobbar vi med ”kompisböckerna” som handlar om säga förlåt, säga stopp mm. Vi fokusera även på olika former av skapande då barngruppen visar stort intresse för skapande material.

Näckrosen, telefonnr: 0726-443843

Linnéan

Välkommen till avdelningen Linnéan

Linnean är en småbarnsavdelning med ca 17 barn och vi som jobbar här är Mirvete, Maria, Sandra och Nadia. Vi jobbar mycket på att vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik. Att öka barnens språkliga medvetenhet, utvecklar barnens förståelse för färg, form, antal och mängder. Vi sjunger, läser rim, ramsor.
Linnéan arbetar just nu med tema vatten. Barnen har visat intresse för vatten , de tycker om att leka, känna och skapa. Vi gör experiment som fångar barnens nyfikenhet.

Linnean, telefonnr: 0726-443840

Solrosen

Välkommen till Solrosen

Solrosen är en småbarnsavdelning med ca 16 barn och vi som jobbar här är Liridona, Rasha och Dalia.
Vi jobbar bl a med att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust och förmåga att lära inom språk, matematik, skapande och så är vi på Araby Arena och har lite enkel gymnastik. Barnen tycker mycket om sångsamlingar.
Här på Solrosen har vi temat naturvetenskap. Det innebär att vi tar upp ämnen som handlar om bl a djur, natur, kropp, färg, språk, matematik och mycket annat.

Solrosen, telefonnr: 0726-443845

Sommarblomman

Välkommen till Sommarblomman

Sommarblomman har 18 barn inskrivna och vi som jobbar här är Ardita, Manal, Dalia och Leonora. Terminen
kommer vi bland annat att jobba med svenska språket genom olika aktiviteter, skapande verksamhet, utelek och fortsätta med gympa på Araby Arena.
Tema har vi naturen som handlar om träd, växter, vatten, årstiderna vinter, vår, sommar och höst.
Vi ritar, klistra och besöker skogen så vii lär känna skog och mark.

Sommarblomman, telefonnr 0726-443844

Maskrosen

Välkommen till avdelningen Maskrosen

Maskrosen har ca 17 barn inskrivna och vi som jobbar här är Dalila, Saja, Fatima och Louise. Vi lägger stort fokus på att lära känna varandra så att barnen känner sig trygga. Vi jobbar med svenska språket genom olika aktiviteter, skapande verksamhet, utelek. 

Vi jobbar med bokserien ”Tio Små kompisböcker” som handlar om olika sätt man kan var en bra kompis på t ex att dela med sig , att säga förlåt, att krama trösta den som är ledsen, att samarbeta.

Maskrosen, tefefonnr 0726-443841