Välkommen till klass 2


Vi är 26 stycken barn som är uppdelade i klass 2a och 2b. Våra lärare heter Johanna, Ebba, Shayma och Lydia.
Vissa av oss i klass 2 är födda i Sverige medan andra har kommit till Sverige för inte så lång tid sen. Det vi har gemensamt är att vi eller våra föräldrar kommer från många olika länder. Av varandra lär vi oss mycket om olika kulturer och olika sätt att leva.
I skolan jobbar vi just nu med klockan, ibland är det svårt att hålla reda på vilken visare som är minut- och timvisare. Vi fortsätter även att lära oss mer om multiplikationstabellen. I svenska som andraspråk läser vi mycket för att träna vår läshastighet men även vår läsförståelse. Vi älskar att läsa både skönlitterära och faktaböcker. Klass 2 börjar sin skoldag med att läsa en stund, då blir det lugnt och skönt i klassrummet. Vi fortsätter även att utveckla vårt skrivande av berättelser, ibland är det svårt att få till ett bra slut på berättelserna men då visar våra lärare oss hur vi ska fortsätta att jobba med våra berättelser.
Hoppas du tyckte det var intressant att läsa om oss! Hej då!

Mentor klass 2b:  johanna.nilsson@viskolan.org  ; ebba.sund@viskolan.org

Mentor klass 2a:  shayma.eid@viskolan.org ; lydia.salame@viskolan.org