Välkommen till klass 1


Åk 1 är vi sammanlagt 37 elever. Vi är uppdelade i två klasser. Vi arbetar mycket med att knäcka läs koden och vi lär oss att räkna.
Vi tränar mycket på 10 kompisarna. Vi har besökt smålands Museum och Toytech. Frägar vi eleverna i åk 1 hur dem trivs, säger dem så här - "Här är vi alla kompisar" "Här är vi lyckliga och glada"
Mentor: lovisa.ahlstedt@viskolan.org

Mentor: anna.hrnjez@viskolan.org
Mentor: lovisa.ahlstedt@viskolan.org
Mentor: merjema.dimiraca@viskolan.org