Till föräldrarna på förskolan/skolan 2017

2017-05-05

Att förstå barns utveckling är ett betydelsefullt moment på den femåriga psykologutbildningen vid Linnéuniversitetet. Det är viktigt för de blivande psykologerna att få möta och testa barn i olika åldrar. Våra psykologstudenter behöver lära sig att testa såväl specifika psykologtest t ex WISC-IV, ett test som används för att få en klarare bild av ett barns mognad och utveckling, styrkor och svagheter etc. för att förstå och bemöta varje barn utifrån deras behov men också en del pedagogiska test i form av test som mäter läs- och skrivförmågan.

De studerande på psykologutbildningen behöver få träna att möta och testa barn och vi vill därför be om Ert samtycke att låta er dotter/ son medverka. Under vecka 20 kommer studenterna att träffa era barn och de kommer då att göra olika lästest t ex att öva på test som mäter hur snabbt ett barn kan läsa ord.

Testningarna sker på skolan på en tid som passar verksamheten.
Eftersom testningarna endast sker i träningssyfte kommer inga resultat att föras vidare till föräldrar, förskola, skola eller någon annan. På testformuläret står bara barnets ålder.

Vi hoppas förstås att Ert barn får medverka så att de blivande psykologerna får möjlighet till ett viktigt moment i sin utbildning och ber Er snarast meddela förskolan/skolan om ni INTE vill att Ert barn ska delta

Har ni frågor, ring gärna
Emma Lindeblad leg psykolog
Idor Svensson leg psykolog
0470-708716 (arb) 0470-708685 (arb)
0702 42 11 33 (mob) 0706 19 57 44