Koran

Ämne: Koran

Quran1Något som kännetecknar islamiska skolan i Växjö ” är, till skillnad från de övriga islamiska skolorna, tillägget av den heliga Koranen som ämne. Ämnet innefattar memorering, läsning och förståelse, vilket har gett skolan en tydlig islamisk inriktning. Detta är tack vare Gud och tack vare en klok hantering av rektorn Sheikh Ismail Abu Hilal.

Skolan ordnar utbildning och undervisning av koranen som ämne till muslimska barn och ger dem grundläggande kunskaper som behövs på en islamisk skola. Exempelvis utvecklas en förståelse om koranen för att koranen är Allahs bok: ”Ingen lögn kan komma vid den vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer” Fussilat sura, Aya 42.

Koranen är en gåva från Allah till mänskligheten och den är en grundläggande källa till lagstiftning och orsaken till all lycka på jorden samt i livet efter detta. Om eleverna följer och tar detta på allvar, må Gud bevara dem i deras religiösa och världsliga frågor.

Utifrån detta syfte söker skolan alltid vad som är bäst för utbildning. Genom arbete i Korankurser och tävlingar med varandra uppmuntras eleverna att memorera Allahs Bok.

De övergripande målen för undervisning Koranen i en islamisk skola är följande:

  • Eleverna lär sig att recitera verser från Koranen med tadjweed.
  • Eleverna får en individuell utvecklingsplan som är nivåanpassad.
  • Eleverna utvecklar förmåga att förstå vad de läser ur koranen.
  • Eleverna får motivation att recitera och memorera den heliga Koranen.
  • Eleverna kan visa på vördnad och reflektion medan de läser Koranen.
  • Ingjuta kärlek i att läsa Koranen och spara den i deras hjärta.
  • Eleverna tränar att tillämpa bestämmelserna i tadjweed.

Detta och att be Gud om uppriktighet, framgång, vägledning och att vi står för vad vi säger och vad vi gör.

Om ni har kritik, råd, eller om ni har förslag till förbättring att framföra är ni mycket välkomna att höra av er för att diskutera.

Bröderna معلموا Koranen i Växjö Islamiska Skola.

Besök Address

Segerstadsvägen 7,

Växjö

Post Address

Box 432,

351 06 Växjö

Telefon

Tele:  0470-66444

Fax:   0706-144198

Email

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.