Förskolechef

Sanije Avdiu
Telefon: 073 733 47 31
E-post sanije.avdiu@forskolan.org

Besöksadress: Allbogatan 51 342 30 Alvesta
Mail:  info.alv@forskolan.org
Anmälan om sjukt barn ring eller sms till respektive avdelning.

Om oss

Änglagårds förskola ligger ett par kilometer utanför centrum i ett område med några affärer och små företag. Förskolan består av fem åldershomogena avdelningar: Smörblomman (5 år), Vitsippan (4 år), Snödroppen (3 år), Ringblomman (2 år) och Violen (1 år). Vi är en mångkulturell förskola som har ett interkulturellt arbetssätt där barnens olikheter ses som en tillgång och berikande för verksamheten. På förskolan arbetar vi aktivt för att stimulera och stärka barns språkutveckling genom bl.a. språklig medvetenhet, FonoMix munmetoden och Bornholmsmodellen. Vi arbetar även med ett temainriktat arbetssätt utifrån förskolans läroplan där vi varje termin väljer ett gemensamt ”grundtema” som gäller på hela förskolan. Med ett gemensamt tema samlas vi kring gemensamma upplevelser, skapar vi-känsla och öppnar upp för ett samarbete mellan avdelningarna. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98/16).

Avdelningar

Violen – 16 barn

Vi har 16 barn i ett års åldern, 10 pojkar och 6 flickor. Vi som arbetar på Violen heter Maria, Kheda, Myvedete och Akila.
Vi har samlingar varje dag, då sjunger vi mycket och barnen lär sig mycket genom sånger. Vi har utflykter också till skogen eller biblioteket varje vecka, men också varje morgon efter frukost går vi ut och leker med barnen i den friska luften. Vi uppmuntrar barnen att vara ute och väcker deras interess till naturen. Det ingår i vårt tema ”Årstider” att tänka om naturen och undersöka den så kommer det lockar och väcker nya tankar hos barnen.
Våra barn är mycket aktiva och tycker mycket om att röra på sig, därför brukar vi ha ofta gymnastik/motorikövningar där de kan utvecklas i sina rörelser, vi lägger mycket vikt på att vara lyhörda och lyssna på barnen och låta de påverka och välja aktiviteter som intresserar dem. Vi har lässtunder med barnen varje dag, vi läser för de kompisböckerna, barnen lär sig mycket från våra lässtunder och utvecklar sitt språk.

Tel: 070-766 30 01

Ringblomman – 21 barn

Vi som arbetar på avdelningen heter Mina, Zarema och Antigona. Ringblomman består av barn i två års ålder. Just nu är vi 21 inskrivna barn på vår avdelning. Barnen kommer från många olika länder vilket är berikande för vår avdelning då vi lär oss väldigt mycket av varandra. På Ringblomman jobbar vi aktivt med att skapa en trygghet. Det är viktigt för oss att alla barnen ska känna sig trygga och delaktiga. Vi har kompisböcker som hjälpmedel för oss. Vi jobbar temainriktat under terminen. Vi väljer ut ett tema som vi jobbar med under hela terminen. Vi har våra dagliga samlingar då vi sjunger, pratar och leker med barnen. Vi strävar efter att samtliga barn ska vilja vara delaktiga i sång och prat då språket är en stor del vi jobbar med. Sånger och lekar väljs utifrån de teman vi har valt och utifrån barnens intresse.

Tel: 076-855 53 58

Snödroppen – 21 barn

Vi har 21 barn i tre års åldern. Vi är tre pedagoger (Athmar, Sawsan och Jasmina).
Vi har samling varje dag och då övar barnen på färger, formar,
matematiska begrepp och barnsånger. Barnen går till skogen eller besöker de biblioteket varje vecka för att väcka deras intresse för naturen och böcker och utifrån det stimulera dem vidare, utifrån förskolans läroplan. Leken och kreativiteten ligger till grund både för vårt värdegrundsarbete och i vårt temaarbete. Vi utmanar med olika lekmiljöer, för att locka och stimulera till nya tankar, frågor och aktiviteter.

Tel: 076-062 20 14

Vitsippan – 23 barn

Vi som arbetar på Vitsippan heter Fikrije, Wafaa, Hamide och Larisa.
Vår avdelning är en 4 års avdelning med enstaka 3 åringar, vi har 23 barn på vår avdelning varav 16 pojkar och 7 flickor.
På vår avdelning läser vi varje dag, speciellt kompisböckerna som är omtyckta av barnen. Vi arbetar även med Fonomix och Bornholmsmodellen för att utveckla barns läs-och skrivinlärning. Vi har en gemensam begreppslista (för förskolan upp till årskurs 1) som vi dagligen arbetar med.

Tel: 072-252 77 66

Smörblomman – 24 barn

 
Vi som arbetar på Smörblomman är Alma, Meliha och Malika. Vår avdelning är en 5-års avdelning med enstaka 4 åringar. Vi har 23 barn, varav 10 pojkar och 13 flickor. På vår avdelning jobbar vi mycket med FonoMix- metoden och Bornholmsmodellen. Vi läser även kompisböckerna som handlar om hur man är en bra kompis, dessa böcker är omtyckta bland barnen. Vi arbetar mycket med språk, matte och skapande.
En vecka på avdelningen smörblomman kan se ut så här

Måndag – Bibliotekbesök/utflykt & FonoMix
Tisdag – Temaarbete
Onsdag – Skapande/ Motorik
Torsdag – Bibliotekbesök/utflykt & FonoMix
Fredag – Temaarbete

Tel: 076-252 73 83