Välkommen till Fritidsverksamheten på Växjö Islamiska skolan!

Fritids har öppet måndag-fredag kl. 07:00 - 17:00 under hela läsåret. Fritids kan komma att stänga under ett visst antal planeringsdagar varje läsår detta får föräldrar information om av fritidspersonal i förväg. Öppettiderna kan komma att ändras utefter det behov som finns hos föräldrar.

Schema

07:00 Öppnar fritids
08:00 Samtliga barn går till respektive klass
13:45 Fritidsverksamheten börjar
14:00 Mellanmål
14:30 Utevitelse/inne
15:00 Barngruppen delas upp - läxan görs


• På skolan bedrivs fritidsverksamhet för elever i åldern 6 - 12 år.
• Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritids för sina barn.
• Fritids har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per år för fortbildning.
• Anmälan till fritids sker genom blankett till skolan och via Dexter.

Enligt Lpo 11 ska fritidshemmet:
”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäcker. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (Lpo 11 sid. 24).