VÄLKOMNA TILL OSS I FÖRSKOLEKLASSEN!


Här är vi som går i förskoleklassen...

39 barn och 4 pedagoger


Vi har detta läsår två förskoleklasser.
Vi arbetar dagligen med språklig medvetenhet för att skapa en god grund för läs- och skrivutveckling. Det gör vi genom Bornholmsmodellen som innehåller rim och ramsor, stavelser och ljud. Vi arbetar även med Fonomix som lägger fokus på bokstävernas ljud och språklig sammansättning. Vi använder även sagoläsning/berättelser för att utveckla fantasin och språket. Vi arbetar också med att förstå enkla matematiska begrepp och uttryck.

Vi vill att barnen ska utveckla en trygg identitet och en känsla för samhörighet.
Lycka är att lyckas!

Kontakta oss på:
martina.ringdahl@viskolan.org
Förskoleklass: 073-622 97 59