Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans medicinska verksamhet i skolan har som huvuduppgift att erbjuda eleverna hälsokontroller, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. I åk F, 2,4 och 6 görs en allmän, enskild bedömning av hälsotillstånd och utveckling. Vid varje tillfälle inhämtas hälsouppgift från förälder.

F-klass Vårdnadshavare erbjuds att vara med vid samtal hos skolsköterskan. Längd, vikt och syn kontrolleras.
Åk 2 Längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Åk 4 Längd, vikt och ryggkontroll.
Åk 5 Flickor erbjuds vaccination mot HPV virus, två doser.
Åk 6 Längd och vikt.

Råd vid maginfluensa/ vinterkräksjuka

Utbrott med mag-tarminfektioner är vanliga inom skolan http://cialisviagras.com/cialis-black/. Vanligen orsakas symtomen av olika virus (t.ex. rotavirus, adenovirus, calicivirus). Virusorsakade magsjukdomar har olika smittsamhet. Oftast insjuknar man plötsligt med kräkningar och/eller diarré. Förloppet är ofta kort och intensivt under ett par dygn. Infektionerna uppträder framförallt under vår och vinter.
Viruset utsöndras via våra tarmar. Smittspridningen sker via förorenade händer och ytor, men även ”luftburen” smitta är möjlig i samband med häftiga kräkningar.

Hygienrutiner

Extra noggrann handtvätt efter varje toalettbesök samt före och efter måltid. Använd endast pappershanddukar
Glöm inte att vädra!

Hur länge ska man stanna hemma?

För att undvika att smitta andra, bör du stanna hemma 2 dygn efter att du blivit frisk. Glöm inte att ersätta vätskeförluster genom att ge dryck i små mängder. Detta innebär: normal avföring och att man kan äta normalt!

Skolsköterska: 
Yvonne, Knutson
E-postadress:  yvonne.knutsson@viskolan.org 
Telefon:  047041869
Mobil: 0705830601