Avdelningar

Avdelning Liljan

liljan1
liljan22
liljan32
liljan51


Liljan är en ny avdelning som startades under höstterminen 2017. Vi har 13 barn i tre års ålder. På Liljan arbetar två pedagoger som heter Athmar och Rezeda. Vi arbetar med gemensamt tema som handlar om årstider. Barnen besöker biblioteket eller går de till skogen varje vecka. Eftersom våra barn har olika bakgrunder så lägga vi fokus på svenska språket genom våra samlingar, sago/lässtunder och samtala med barnen. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö98 reviderad 2016).

En dag på Liljan kan se ut så här:

Måndag: Utflykt/ skogen eller bibliotek.

Tisdag: Språk.

Onsdag: Skapande relaterande till temat.

Torsdag: Matematik/räknelära och arbeta med matematiska begrepp.

Fredag: Motorik eller bakning.

Telefonnummer: 072-6443853

Avdelning Solrosen


Vi som arbetar på Solrosen heter Fikrije och Ida. På vår avdelning har vi 14 barn. Vi arbetar med tema årstider och har mycket skapande kring det, samt har vi börjat prata mycket om naturen, djur och vart all vår mat kommer ifrån. ´Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra´ (Lpfö 98 reviderad 2016). Vi arbetar också med FonoMix Munmetoden som är ett verktyg för att utveckla barnens språk.

Veckoplanering:

Måndag:
Språk/Matematik

Tisdag:
Utflykt till skogen eller biblioteksbesök

Onsdag:
Temaarbete/Skapande

Torsdag:
Utflykt till skogen eller biblioteksbesök

Fredag:
Motorik/Bakning


Telefonnummer: 072-6443853